AKIN ÇORAP SAN. ve TİC. AŞ., topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;

  • Çevre kirlenmesini önlemeyi,
  • Kirliliği kaynağında azaltmayı,
  • Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
  • Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
  • Fabrikadaki çevre boyutları ve çevre etkileri belirlemeyi,
  • Belirlenen bu boyutların kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatları oluşturulmayı,
  • Çevre teknolojilerinde ileriye dönük yenilemeler yapılacağını,
  • Tüm çalışanlarına eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı,

taahhüt ederek, taahhütlerini “Çevre Politikası” olarak ele almıştır.

Çevrenin ve doğanın, korunması gereken en değerli hazine ve yaşamın kaynağı olduğu yönündeki inancıyla hareket ederek geliştirdiği Çevre Politikası ile AKIN ÇORAP SAN. ve TİC. AŞ., çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli yenilemekte ve geliştirmektedir. Üretim öncesi ve sonrasında oluşan atıkları en aza indirerek, oluşabilecek kirliliğin önüne kaynağında geçiyor ve bununla da yetinmeyip enerjiyi verimli kullanarak, üretim faaliyetlerinin doğaya olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi görev bilmektedir.

Bugünün doğasına iyi davranarak hem bugünü hem de geleceği koruyan Akın Çorap, fabrikalarında iç ışık seviyesini yükseltmek amacıyla tavandan aydınlatma sistemini kullanarak güneş ışığından en yüksek verimi elde etmekte, aydınlatmanın yapıldığı diğer tüm alanlarda da led ışıklandırma kullanarak tasarruf sağlamaktadır.

Atık Su konulu çevre izni kapsamında 4 ayda bir Atık Su Analiz Testleri gerçekleştirilerek, bu testlerden alınan veriler çevre bilgi sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı portalına yüklenmektedir. Bakanlık tarafından istenilen emisyon ölçümünü de gerçekleştiren Akın Çorap, fabrika genelinde tehlikeli atık geçici depolama alanı bulundurarak oluşabilecek tüm kirliliği kaynağında azaltılmasını sağlamaktadır. Fabrika ve tesislerinde oluşan tıbbi ve bitkisel atıkların lisanslı firmalara teslimini sağlarken, atık batarya ve pillerini yetkili belediyelere ulaştırarak çevrenin korunmasıyla ilgili misyonunu en ufak ayrıntısına kadar başarı ile tamamlamaktadır.