AKIN ÇORAP SAN. ve TİC. AŞ. temel yetkinliklerine, temel değerlerine uyma potansiyeli taşıyan, enerjisi yüksek, değişime ayak uydurabilecek yetenekleri, tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkelerini benimseyerek istihdam etmek, verimliliklerini arttırarak ilerlemelerini ve kalıcılıklarını sağlamaktır.

AKIN ÇORAP SAN. ve TİC. AŞ. en önemli gücünün çalışanları olduğunu benimsemiş, müşterilerini şirketin en değerli öğesi olarak gören insan odaklı bir firmadır. İşe alım ve yerleştirme sürecinde objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme yöntemleri kullanılarak, “Doğru İşe Doğru Çalışan” seçilmesi prensibi ile hareket eder.

“Doğru İşe Doğru Çalışan” prensibinden hareketle; pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
  • Seviye Belirleme Sınavları
  • Kişilik Envanteri

Belirtilen değerlendirme metotları kullanılarak; adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile niteliklerine uygun pozisyona yerleştirilmeleri sağlanmaktadır.

Sıklıkla kullandığımız kişilik envanteri metodunda, işe alım uzmanlarımız adaylarla pozisyonun ilgili yöneticilerinin de katıldığı en az iki görüşme yapar. Adaylara ilk görüşmelerinde “kişilik envanteri” uygulanır. Liderlik, iletişim becerileri, analitik düşünce, takım çalışmasına yatkınlık vb. yetkinlikler bazında adayları değerlendiren envanterin çıktıları, karar verme aşamasında önemli rol oynar.

Seçme ve yerleştirme sürecinde, açık pozisyonlarımızın niteliklerine göre “Değerlendirme Merkezi” çalışmaları da uygulanır. Çeşitli simülasyon araçları kullanılarak, adayların profesyonel hayattaki tutum ve davranışları gözlemlenir.
Görüşmeler, kişilik envanteri ve değerlendirme merkezi uygulamaları sonucunda olumlu bulunan adaylar için referans araştırması yapılır. Bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara işe alım ekibimiz tarafından iş teklifi yapılır.

İnternet ortamı dışında İstanbul ve Giresun fabrikalarımızda temin edebileceğiniz başvuru formlarımızı doldurabilirsiniz.

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca veri tabanında saklanır ve takip edilir.

Her gün tüm veri tabanları incelenerek, başvuru yapan adaylar ile temasa geçilmekte, tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilmektedir.

Aramıza katılmak için tıklayın.