Çocukların gelişimlerini okula devamını mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği AKIN ÇORAP SAN. ve TİC. AŞ.  bu prosedürle bünyesinde çocuk işçi çalıştırmamak,

Sürekli gelişme ve iyileşmeye paralel olarak eğitimler yapmak,

Çalışma alanlarımızı çalışanlarımızın sosyal güvenliğine öncelik vererek planlamak ve gerekli yenilikleri uygulamak işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

Tüm çalışanlarımızın haklarına saygılı olmak, dürüst ve adil yaklaşarak ayrımcı olmayan güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak çalışanlarımızın bireysel gelişimi içi gerekli çabayı gözetmek ve iş hayatı ile özel hayatı arsındaki dengeyi gözetmek,

Çalışmalarımızda en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan personelimizin memnuniyetini arttırmak çalışan yönetim ve iletişimini sağlayacak alt yapıları oluşturmak ve yönetmek,

Kurum içinde çalışanlar arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmemek,

Toplum bilincine bağlı olarak ahlaklı bir anlayışla çalışmak işbirliğini destekleyici pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlamak,

Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve yasal özlük hakları sağlamak, bu haklar konusunda çalışanları sürekli bilinçlendirmek, eğitmek,

Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi ve hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı olarak çalıştırmamak, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmektir.

Kurulduğu günden bu yana ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal yaşamın gelişmesi ve faydanın artırılması konularında desteklerini sürdüren AKIN ÇORAP SAN. ve TİC. AŞ., Sosyal Sorumluluk Politikası’nı da bu anlayış üzerine yapılandırmıştır. Hem yerel hem de ulusal çapta, toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim, kültür, çevre ve benzeri alanlarda projeler gerçekleştiren; gerçekleştirilen proje, faaliyet ve etkinliklerde desteğiyle yer alan AKIN ÇORAP SAN. ve TİC. AŞ. Sosyal Sorumluluk Politikası’nı sürdürülebilir başarının anahtarı olarak görmektedir.

Bu kapsamda AKIN ÇORAP SAN. VE TİC. A.Ş: ana fabrikasının kurulu olduğu Giresun ilinde bulunan Giresun Off Road Kulübü, Jeep ve Doğa Sporları Derneği, Yeşil Giresun Belediyesi Spor Kulübü Derneği ve Giresunspor Kulübü Derneği etkinliklerinde en büyük desteği sağlayan firma olarak yer alır. Ayrıca çocuklara olan şiddeti azaltmaya yönelik hazırladığı afişler ve benzeri diğer tüm projeleriyle de toplumun hassasiyetle üzerinde durduğu konularla ilgili olarak çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.