Akın Çorap San. ve Tic. A.Ş.’nin kalite anlayışı, hammadde tedarikinden itibaren başlamakta ve kullanılacak tüm materyallerin çorap üretiminden önce kalite standartlarına uygun olup olmadığını gerekli olan tüm testlere kendi laboratuvarlarında tabi tutarak kabulü yapılmaktadır. Kalite sadece üretim aşamasını kapsamayıp, satış ve satış sonrası müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyetini de içeren uzun bir süreçtir.

Tedarikçilerinden müşterinin kalite standartlarına uygun hammadde alımı yaparken, aynı zamanda onları kalite yönünden geliştirmekte ve periyodik olarak denetlemektedir.

Alınan siparişin sisteme girişinin yapılmasının akabinde satın alma departmanı ERP sistemi üzerinden mevcut stok durumunu kontrol eder ve ihtiyaç olan hammaddenin satın alma emrini oluşturur. Siparişi geçilen hammaddenin birim miktarı ve istenilen evsaflara uygunluğu girdi kontrolleri ile tespit edilir. Müşteri talep ve kalite standartlarına göre uygunluğuna fiziksel test laboratuvarında karar verilen hammaddenin kabulü yapılarak adresleme sisteminde belirlenen alanlara istiflenir ve ERP sistemine kaydı yapılır. İlk giren iplikler; karatahta görüntüsü, mukavemet testi, yüzey düzgünsüzlük testi, iplik numara testi, nem oranı gibi testlere tabi tutulur. Ayrıca boyalı ipliklerde ise; yıkama haslığı, sürtünme haslığı, asit ter haslığı, alkali ter haslığı, çapraz lekeleme gibi testler yapılarak, ipliğin kalitesi test edilir. Bu testler ile birlikte eş zamanlı olarak özel ışıklı kalite kontrol kabinlerinde renk kontrolleri yapılır.

Diğer yardımcı malzemelerin de sipariş miktarına ve üretim sıralamasına uygun sırayla gerekli girdi kontrolleri yapıldıktan sonra teslim tesellüm prosedürüne uygun bir şekilde kabulü gerçekleşir. Malzemeler PO bazında blokaj yöntemi ile üretimin kullanımına hazır hale getirilir.